Logopediste Jo Van der Sypt

Wie ben ik

Jo Van der Sypt

Jo Van der Sypt

Ik startte als logopediste in 2010 en volgde het postgraduaat 'vloeiendheidsstoornissen' bij ECSF om mij hierin verder te specialiseren. Naast stotteren en broddelen behandel ik ook de stoornissen die verderop beschreven worden. Ook ben ik de fiere mama van 2 jonge kinderen. Door bijscholingen, ledenvergaderingen van de beroepsvereniging VVL, de media ... blijf ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied.

Aanvraagprocedure

- Voor de afname van een logopedisch onderzoek of om logopedische therapie op te starten, neemt u best contact op met mij. Dan informeer ik u over de stappen die nodig zijn.


- Meestal is er voor het onderzoek een voorschrift nodig van de geneesheer-specialist. Bij kinderen is dit vaak de Neus-Keel-Oorarts of de Pediater. Na de testafname maakt de arts een voorschrift op om de therapie op te starten.


- Om in aanmerking te komen voor terugbetaling van het RIZIV moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Wanneer dit niet het geval is, kunnen we meestal beroep doen op de aanvullende verzekering van de mutualiteit. Dit is bij elke mutualiteit anders.

Werkwijze

Ik start vanaf de basis, werk steeds in kleine stappen en bouw de therapie systematisch op. Overleg en communicatie vind ik zeer belangrijk. Daarom tracht ik steeds met uw toestemming de school, het clb, de arts, de tandarts ... te contacteren om informatie uit te wisselen. Vooral in het kader van leerstoornissen communiceer ik regelmatig met (zorg)leerkrachten. Ook maak ik graag tijd voor overleg op school met alle partijen. Ik waak er over dat mijn cliënten gemotiveerd zijn en blijven tijdens de therapie want dan pas boeken we het beste resultaat.

De therapieën gaan meestal door in de praktijk, maar kunnen ook op school of thuis plaatsvinden.

Therapieën

Leesmoeilijkheden / Dyslexie

Spellingsmoeilijkheden / Dysorthografie

Rekenmoeilijkheden / Dyscalculie

Taalontwikkelingsstoornissen

Articulatiestoornissen

Neurogene taal- en spraakstoornissen

Myofunctionele stoornissen

Stemstoornissen

Stotteren & broddelen

Contacteer mij

Hekkestraat 15

2890 Sint-Amands

Jo: 0472/63 46 07